certificat de tip

certificat de tip documentul care defineşte proiectul de tip al unei aeronave şi atestă faptul că acest proiect de tip se conformează cerinţelor de navigabilitate aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de tip

Filed under C

Comments are closed.