certificat de operator aerian

certificat de operator aerian documentul care certifică faptul că un operator aerian are capacitatea de a efectua activităţile de transport aerian public prevăzute în acesta

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de operator aerian

Filed under C

Comments are closed.