certificat de înmatriculare/identificare

certificat de înmatriculare/identificare document individual care atestă înregistrarea unei aeronave, conferindu-i acesteia naţionalitatea

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de înmatriculare/identificare

Filed under C

Comments are closed.