cercetător post-doctorat

cercetător post-doctorat

 înseamnă un cercetător experimentat care se află în posesia unei diplome de doctorat sau care are o experiență echivalentă cu cel puțin trei ani, program cu normă întreagă, în cercetare, inclusiv perioada de formare în cercetare, efectuată într-un institut de cercetare înființat în conformitate cu legislația și practicile naționale, după obținerea diplomei care îi conferă dreptul de a se înscrie la studiile de doctorat propuse de o instituție de învățământ superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.