candidat

candidat
orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on candidat

Filed under C

Comments are closed.