candidat

înseamnă un furnizor care a depus o solicitare de participare la o procedură de licitație restrânsă, de negociere, de dialog competitiv sau de parteneriat pentru inovare

(art. 1 pct. 11 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on candidat

Filed under C

Comments are closed.