cadru didactic universitar

cadru didactic universitar

înseamnă o persoană cu o experiență universitară și/sau profesională excepțională care conferențiază sau desfășoară proiecte de cercetare în cadrul unei instituții de învățământ superior sau al unui centru de cercetare înființate în conformitate cu legislația și practicile naționale;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under C

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.