autorizaţie de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier

autorizaţie de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier o decizie administrativă prin care o întreprindere care îndeplinește condiţiile stabilite prin prezentul regulament este autorizată să exercite ocupaţia de operator de transport rutier

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on autorizaţie de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier

Filed under A

Comments are closed.