autoritate competentă

autoritate competentă o autoritate naţională, regională sau locală dintr-un stat membru, care, pentru a autoriza exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier, verifică îndeplinirea de către o întreprindere a condiţiilor stabilite prin prezentul regulament și care este abilitată să acorde, să suspende sau să retragă autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului)

Comments Off on autoritate competentă

Filed under A

Comments are closed.