arme şi muniţii interzise

arme şi muniţii interzise
armele şi muniţiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative, precum şi a companiilor naţionale şi societăţilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament şi muniţiei

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on arme şi muniţii interzise

Filed under A

Comments are closed.