anunţ de intenţie valabil în mod continuu

anunţ de intenţie valabil în mod continuu
anunţul de intenţie publicat de autoritatea contractantă ca modalitate de iniţiere a unei proceduri 3 de atribuire pentru achiziţia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, alternativă anunţului de participare, în cuprinsul căruia se face referire în mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmează să fie atribuite, se indică faptul că respectivele contracte sunt atribuite fără publicarea ulterioară a unui anunţ de participare şi se invită operatorii economici interesaţi să îşi exprime în scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on anunţ de intenţie valabil în mod continuu

Filed under A

Comments are closed.