aerodrom

aerodrom suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi echipamente, destinată să fie utilizată, în totalitate ori în parte, pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se numeşte heliport

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on aerodrom

Filed under A

Comments are closed.