activităţi de achiziţie auxiliare

activităţi de achiziţie auxiliare
activităţi care constau în furnizarea de asistenţă şi suport pentru activităţile de achiziţie, în special infrastructura tehnică care să permită autorităţilor contractante atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru pentru lucrări, produse ori servicii, sau asistenţă şi consiliere cu privire la desfăşurarea ori structurarea procedurilor de achiziţie publică, sau pregătirea şi administrarea procedurilor de atribuire în numele şi în beneficiul autorităţii contractante în cauză

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on activităţi de achiziţie auxiliare

Filed under A

Comments are closed.