activităţi aeronautice civile

activităţi aeronautice civile totalitatea activităţilor legate de proiectarea, construcţia, atestarea, reparaţia, întreţinerea şi operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor şi a altor obiective de infrastructură de aeronautică civilă, de serviciile de navigaţie aeriană, de pregătirea personalului aeronautic civil, precum şi a activităţilor aeronautice civile conexe acestora

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on activităţi aeronautice civile

Filed under A

Comments are closed.