acord-cadru

acord-cadru
acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on acord-cadru

Filed under A

Comments are closed.