achiziţie sau achiziţie publică

achiziţie sau achiziţie publică
achiziţia de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică de către una ori mai multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on achiziţie sau achiziţie publică

Filed under A

Comments are closed.