ACCIDENT CRITIC

înseamnă un accident care de regulă afectează un număr foarte redus de persoane și care cauzează cel puțin un deces

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on ACCIDENT CRITIC

Filed under A

Comments are closed.