acceptarea ofertei câştigătoare

acceptarea ofertei câştigătoare
comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on acceptarea ofertei câştigătoare

Filed under A

Comments are closed.