Category Archives: Z

zile

înseamnă zile calendaristice

(art. 1 pct. 20 DECIZIA (UE) 2016/245 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 9 februarie 2016 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2016/2) (reformare))

Comments Off on zile

Filed under Z

zbor V.F.R.

zbor V.F.R. zbor efectuat după regulile zborului la vedere

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on zbor V.F.R.

Filed under Z

zile

zile
zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizitiile publice)

Comments Off on zile

Filed under Z

zonă rezidenţială

zonă rezidenţială
perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on zonă rezidenţială

Filed under Z

zonă pietonală

zonă pietonală
perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on zonă pietonală

Filed under Z

zona drumului public

zona drumului public
cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona de siguranţă. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on zona drumului public

Filed under Z

zonă unitară de încălzire

zonă unitară de încălzire
areal geografic aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova o singură soluţie tehnică de încălzire

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under Z

zonă de protecţie/siguranţă

zonă de protecţie/siguranţă
zonă adiacentă construcţiilor şi instalaţiilor SACET, extinsă şi în spaţiu, în care se introduc restricţii sau interdicţii privind regimul construcţiilor şi de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecţiei şi a funcţionării normale a obiectivului energetic, precum şi în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi a mediului, stabilită prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competentă

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under Z