Category Archives: V

valorificare

valorificare orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on valorificare

Filed under V

varsta standard de pensionare

varsta standard de pensionare varsta stabilita de prezenta lege, pentru barbati si femei, la care acestia pot obtine pensie pentru limita de varsta, in conditiile legii, precum si varsta din care se opereaza reducerile prevazute de lege

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on varsta standard de pensionare

Filed under V

vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV

vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV
nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizitiile publice)

Comments Off on vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV

Filed under V

vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional

vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional
vehiculul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional

Filed under V

vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite

vehicul cu mase sau

dimensiuni de gabarit depăşite

vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite

Filed under V

vehicul nou

vehicul nou
vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on vehicul nou

Filed under V

vehicul

vehicul
sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on vehicul

Filed under V

vehicul

vehicul un autovehicul înmatriculat într-un stat membru sau o combinaţie cuplată de vehicule, din care cel puţin autovehiculul este înmatriculat într-un stat membru, fiind utilizat exclusiv pentru transportul de mărfuri

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on vehicul

Filed under V

vehicule istorice

vehicule istorice vehicule în cazul cărora perioada trecută de la încetarea fabricaţiei acestora, pentru care s-a utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor, este de cel puţin 30 de ani, acestea fiind originale, restaurate sau reconstruite, pentru care deţinătorii au obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate conform reglementărilor în vigoare

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on vehicule istorice

Filed under V

vehicul rutier

vehicul rutier sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. În sensul prezentei ordonanţe, autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi tractoarele sunt considerate vehicule rutiere, fiind definite astfel:

a) autovehicul – orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi;

b) remorcă – vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

c) semiremorcă – vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă;

d) tractor – vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci sau utilaje

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on vehicul rutier

Filed under V

vânător

vânător
persoana fizică care a obţinut calitatea de vânător şi practică vânătoarea, în condiţiile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on vânător

Filed under V

viciu ascuns

viciu ascuns deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare

(Art.2 Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora)

Leave a Comment

Filed under V

vânzător

vânzător persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activităţii sale, comercializează produse în condiţiile unui contract încheiat cu consumatorul

(Art.2 Legea 449/2003 privind  vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora)

Leave a Comment

Filed under V

valoarea fiscală

valoarea fiscală reprezintă:a)  pentru active şi pasive, altele decât cele menţionate la lit. b) şi c) – valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile;b) pentru titlurile de participare/valoare – valoarea de achiziţie sau de aport, utilizată pentru calculul câştigului sau al pierderii, în înţelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;

c) pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri – costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie, de producţie sau al valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie, de producţie sau a valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situaţia reevaluării terenurilor care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie sau sub valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achiziţie sau valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz;

d) pentru provizioane şi rezerve – valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil.

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under V