Category Archives: U

unitate operaţională separată

unitate operaţională separată
structură din cadrul autorităţii contractante, separată din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale autorităţii contractante

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on unitate operaţională separată

Filed under U

unitate de achiziţii centralizate

unitate de achiziţii centralizate
o autoritate contractantă care furnizează activităţi de achiziţie centralizate şi, după caz, activităţi de achiziţie auxiliare

(Art.3 Legea 98/2016, privind achizițiile publice)

Comments Off on unitate de achiziţii centralizate

Filed under U

uleiuri uzate

uleiuri uzate toate uleiurile minerale sau lubrifianţii sintetici ori uleiurile industriale care au devenit improprii folosinţei pentru care au fost destinate iniţial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine şi cele pentru sistemele hidraulice

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on uleiuri uzate

Filed under U

unităţi de asistenţă medicală autorizate

unităţi de asistenţă medicală autorizate
unităţile sanitare cu personal calificat şi cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană sau de cea a municipiului Bucureşti, după caz

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on unităţi de asistenţă medicală autorizate

Filed under U

utilizator vulnerabil

utilizator vulnerabil
categoria de participanţi la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participanţilor

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on utilizator vulnerabil

Filed under U

urmărire

urmărire
urmărirea sistematică a armelor de foc şi, atunci când este posibil, a pieselor şi a muniţiei pentru acestea, de la fabricant până la cumpărător, pentru a sprijini autorităţile competente în procesul de detectare, investigare şi analizare a fabricării ilicite şi a traficului ilicit

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on urmărire

Filed under U

uz de armă

uz de armă
executarea tragerii cu o armă

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on uz de armă

Filed under U

utilizator de energie termică

utilizator de energie termică
unul sau mai mulţi consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înţelege toţi consumatorii din condominiul respectiv

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under U