Category Archives: T

traseu

traseu parcurs care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare şi capătul de traseu de destinaţie, pe care se efectuează servicii regulate sau servicii regulate speciale. În funcţie de amplasarea capetelor de traseu şi de parcursul dintre acestea, traseele pot fi judeţene, interjudeţene şi internaţionale; traseele dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul rutier public de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on traseu

Filed under T

transport al energiei termice

transport al energiei termice
activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la reţelele termice de distribuţie sau la utilizatorii racordaţi direct la reţelele termice de transport

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under T

tranzacţii intragrup

tranzacţii intragrup
totalitatea tranzacţiilor pe care o societate de asigurare şi/sau reasigurare, o instituţie de credit sau o societate de investiţii financiare ori o societate de administrare a investiţiilor din cadrul unui conglomerat financiar le desfăşoară direct sau indirect cu o altă societate din cadrul aceluiaşi grup sau cu orice persoană fizică sau juridică ce are legături strânse cu societăţile din cadrul grupului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale, indiferent de natura acestora

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under T

tigari de foi

tigari de foi produsele din tutun obtinute prin invelirea tutunului de umplutura (taiat sau maruntit) in una sau mai multe foi de tutun prelucrat

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under T

trabucuri

trabucuri termen generic pentru tigarile de foi

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under T

tigarete

tigarete produsele din tutun ce contin tutun prelucrat, tutun taiat, invelit intr-un sul longitudinal de hartie, cu sectiune rotunda sau ovala, care contine tutun prelucrat, dispus intr-un mod adecvat pentru a fi fumate in mod direct

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under T

tutun de prizat

tutun de prizat produsul de tutun prelucrat, macinat pana la stadiul de pulbere fina, destinat consumului prin prizare

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under T

tutun de mestecat

tutun de mestecat tutunul prelucrat, tăiat sau mărunţit, destinat consumului prin mestecare

(Art.2 Legea 349/2002 , pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun)

Leave a Comment

Filed under T

titular

titular persoană care deţine un instrument de plată electronică pe baza unui contract încheiat cu un emitent, în condiţiile prevăzute de lege

(Art.1 Legea 365/2002 (r1), privind comerţul electronic)

Leave a Comment

Filed under T

ţarã terţã

 

ţarã terţã

înseamnă o țară care nu este o țară europeană. „Țară terță” cu referire la o persoană fizică înseamnă o persoană care nu este nici resortisant și nici nu își are reședința într-o țară europeană. „Țară terță” cu referire la o instituție înseamnă o instituție care nu este situată într-o țară europeană. Țările participante la Programul de acțiune în domeniul educației și învățării continue instituit prin Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) nu sunt considerate a fi țări terțe pentru punerea în aplicare a acțiunii 2;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under T

ţarã europeană

 

țară europeană

înseamnă o țară care este stat membru sau care participă la program, în conformitate cu articolul 9. „European” cu referire la o persoană fizică înseamnă o persoană care este resortisant sau își are reședința într-o țară europeană. „European” cu referire la o instituție înseamnă o instituție care este situată într-o țară europeană

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under T

transfer

Definitie transfer

transfer orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum şi transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil. (în vigoare la data intrării în vigoare a L 287/2009 privind Codul civil).

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under T

titlu de valoare

Definitie titlu de valoare

titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investiţii sau alt instrument financiar, calificat astfel de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi părţile sociale;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under T

titlu de participare

titlu de participare orice acţiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investiţii;

(Art. 7 din Codul  fiscal cu norme 2011)

Leave a Comment

Filed under T