Category Archives: P

parteneriat public-public

parteneriat public-public
derularea în comun a unui proiect de către două ori mai multe entităţi publice naţionale şi/sau internaţionale

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on parteneriat public-public

Filed under P

prioritate de trecere

prioritate de trecere
dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalţi participanţi la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on prioritate de trecere

Filed under P

pistă pentru biciclete

pistă pentru biciclete
subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată şi marcată corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi mopedelor

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on pistă pentru biciclete

Filed under P

participant la trafic

participant la trafic
persoana fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on participant la trafic

Filed under P

parte carosabilă

parte carosabilă
porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de nivel

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on parte carosabilă

Filed under P

punct negru

punct negru
segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite prin convenţii de către specialişti

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on punct negru

Filed under P

proiect de infrastructură rutieră

proiect de infrastructură rutieră
proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării semnificative a unor reţele existente, care afectează fluxul de trafic

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on proiect de infrastructură rutieră

Filed under P

program de transport

program de transport program întocmit şi aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulaţie, numărul autovehiculelor necesare, precum şi capacitatea de transport minimă în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on program de transport

Filed under P

produs asociat semnăturii electronice

produs asociat semnăturii electronice software sau hardware, destinat a fi utilizat de un furnizor de servicii de certificare pentru prestarea serviciilor legate de semnătura electronică sau destinat a fi utilizat pentru crearea ori verificarea semnăturii electronice

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on produs asociat semnăturii electronice

Filed under P

permis de transfer al armelor

permis de transfer al armelor
document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer de arme şi muniţii de pe teritoriul României către un stat membru al Uniunii Europene

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on permis de transfer al armelor

Filed under P

paşaport european pentru arme de foc

paşaport european pentru arme de foc
documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea, portul şi folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on paşaport european pentru arme de foc

Filed under P

permis de armă

permis de armă
documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie şi calibru sunt înscrise în acest document, precum şi muniţia aferentă

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on permis de armă

Filed under P

Piesa

Piesa
orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esenţial pentru funcţionarea acesteia, inclusiv o ţeava, o fremă ori un recuperator de gaze, manşonul mobil sau butoiaşul, cuiul percutor ori închizătorul şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă

(Art.5 Legea 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor)

Comments Off on Piesa

Filed under P

punct de delimitare/separare a instalaţiilor

punct de delimitare/separare a instalaţiilor
locul în care intervine schimbarea proprietăţii asupra instalaţiilor unui SACET

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

producere a energiei termice

producere a energiei termice
activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

producător de energie termică

producător de energie termică
operator, titular de licenţă pentru producerea energiei termice

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

preţ local pentru populaţie

preţ local pentru populaţie
preţ pentru energia termică furnizată şi facturată populaţiei prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

preţ local

preţ local
preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autorităţii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are şi calitatea de furnizor

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

preţ binom

preţ binom
preţ de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, şi pe o sumă variabilă, proporţională cu consumul efectuat în perioada respectivă

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

preţ

preţ
contravaloarea unităţii de energie termică furnizată unui utilizator

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under P

prototip

prototip
primul model sau proiect al unui produs cosmetic care nu a fost fabricat în loturi şi de la care produsul cosmetic finit este copiat sau dezvoltat

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under P

produs cosmetic finit

produs cosmetic finit
produsul cosmetic în formula sa finală, aşa cum este pus pe piaţă şi oferit consumatorului final, sau prototipul acestuia

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under P

perioada după deschidere

perioada după deschidere
perioada de timp în care un produs cosmetic finit poate fi folosit în siguranţă, calculată din momentul primei deschideri a ambalajului primar şi începerii utilizării produsului

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under P

principii de bună practică de fabricaţie a produselor cosmetice

principii de bună practică de fabricaţie a produselor cosmetice
ansamblul de reguli care grupează principii generale, proceduri, acţiuni şi verificări ce se exercită asupra procesului de fabricaţie a produselor cosmetice

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under P

produs cosmetic

produs cosmetic
orice substanţă sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman, precum piele, păr, unghii, buze, organe genitale externe sau cu dinţii şi mucoasa bucală, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăţa, a le parfuma, a le modifica aspectul şi/sau a le corecta mirosurile corporale şi/sau a le proteja ori a le menţine în bună stare

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under P

piaţa reglementată

piaţa reglementată
a) în cazul unei pieţe situate într-un stat membru – un sistem multilateral, administrat de către un operator de piaţă, ce reuneşte sau facilitează reunirea unor terţe părţi care achiziţionează sau vând instrumente financiare – în cadrul sistemului şi în concordanţă cu regulile nediscreţionare ale acestuia – într-o manieră ce rezultă din contract, în conformitate cu instrumentele financiare admise să fie tranzacţionate cu respectarea acestor reguli sau sisteme, şi care este autorizat de către autoritatea competentă din statul membru şi funcţionează în conformitate cu cerinţele autorităţii competente din statul membru;

   b) în cazul unei pieţe situate într-un stat terţ – o piaţă financiară recunoscută de statul membru de origine al asigurătorului, care îndeplineşte cerinţe asemănătoare. Orice instrumente financiare tranzacţionate pe această piaţă trebuie să fie de o calitate comparabilă cu cea a instrumentelor tranzacţionate în cadrul pieţelor reglementate sau în cadrul pieţelor din statul membru respectiv

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under P

participaţie

participaţie
deţinerea directă sau prin control a cel puţin 20% din drepturile de vot ori din capitalul unei societăţi

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under P

prime nete încasate

prime nete încasate primele brute încasate din care se deduc sumele plătite drept prime de reasigurare

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under P

prime brute încasate

prime brute încasate totalul primelor încasate, inclusiv primele de reasigurare încasate în perioada de referinţă, înainte de deducerea oricăror sume din acestea

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under P

prime nete subscrise

prime nete subscrise primele brute subscrise din care se deduc sumele plătite şi de plătit drept prime de reasigurare

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under P