Category Archives: C

contract de asigurare sociala

contract de asigurare sociala contractul incheiat voluntar intre persoane fizice si casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on contract de asigurare sociala

Filed under C

case de pensii sectoriale

case de pensii sectoriale casele de pensii care functioneaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, cu respectarea legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor clasificate in institutiile din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

(Art.3 Legea 263/2010 privind pensiile, actualizat 2014)

Comments Off on case de pensii sectoriale

Filed under C

certificat de tip

certificat de tip documentul care defineşte proiectul de tip al unei aeronave şi atestă faptul că acest proiect de tip se conformează cerinţelor de navigabilitate aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de tip

Filed under C

certificat de înmatriculare/identificare

certificat de înmatriculare/identificare document individual care atestă înregistrarea unei aeronave, conferindu-i acesteia naţionalitatea

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de înmatriculare/identificare

Filed under C

certificat de navigabilitate/autorizaţie

certificat de navigabilitate/autorizaţie document individual prin care se atestă navigabilitatea unei aeronave

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de navigabilitate/autorizaţie

Filed under C

certificat de operator aerian

certificat de operator aerian documentul care certifică faptul că un operator aerian are capacitatea de a efectua activităţile de transport aerian public prevăzute în acesta

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat de operator aerian

Filed under C

certificat

certificat documentul emis ca rezultat al certificării în conformitate cu reglementările specifice aplicabile

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificat

Filed under C

certificare

certificare recunoaşterea faptului că un serviciu, un produs, o piesă sau un echipament, o organizaţie sau o persoană se conformează cerinţelor aplicabile, precum şi eliberarea unui certificat relevant care atestă această conformare; certificarea poate avea ca rezultat şi conferirea unui drept, potrivit reglementărilor în vigoare

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on certificare

Filed under C

contractant

contractant
ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on contractant

Filed under C

contract de concesiune de servicii

contract de concesiune de servicii
contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on contract de concesiune de servicii

Filed under C

contract de concesiune de lucrări publice

contract de concesiune de lucrări publice
contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on contract de concesiune de lucrări publice

Filed under C

contract de achiziţie publică

contract de achiziţie publică
contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on contract de achiziţie publică

Filed under C

contract

contract
orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on contract

Filed under C

concurent

concurent
oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on concurent

Filed under C

candidatură

candidatură
documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on candidatură

Filed under C

candidat

candidat
oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv

(Art.3 O.U.G. 34/2006, privind achizitiile publice)

Comments Off on candidat

Filed under C

conducător

conducător
persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracţiune, animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on conducător

Filed under C

coloană oficială

coloană oficială
unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public şi sunt însoţite de unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere, care au în funcţiune semnale speciale de avertizare sonore şi luminoase de culoare roşie

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on coloană oficială

Filed under C

clasificarea siguranţei reţelei

clasificarea siguranţei reţelei
metoda pentru identificarea, analizarea şi clasificarea secţiunilor reţelei existente în funcţie de potenţialul de îmbunătăţire a siguranţei şi de reducere a costurilor legate de accidente

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on clasificarea siguranţei reţelei

Filed under C

clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente

clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente
metoda de identificare, analizare şi clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporţional cu fluxul de trafic

(Art.3 Legea 265/2008, privind gestionarea siguranţei circulatiei)

Comments Off on clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente

Filed under C

conducător auto

conducător auto orice persoană care conduce vehiculul chiar și pentru o perioadă scurtă de timp sau care este transportată într-un vehicul ca parte a sarcinilor care îi revin în scopul de a fi disponibilă pentru a-l conduce, dacă este necesar

(Art.2 Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare))

Comments Off on conducător auto

Filed under C

cursă

cursă parcursul dus-întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în cadrul aceluiaşi serviciu regulat de transport de persoane

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on cursă

Filed under C

copie conformă a licenţei comunitare

copie conformă a licenţei comunitare document în baza căruia se efectuează transport rutier contra cost, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on copie conformă a licenţei comunitare

Filed under C

copie conformă a certificatului de transport în cont propriu

copie conformă a certificatului de transport în cont propriu document în baza căruia se efectuează transport rutier în cont propriu, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier în cont propriu

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on copie conformă a certificatului de transport în cont propriu

Filed under C

contract de închiriere de vehicule rutiere

contract de închiriere de vehicule rutiere contract încheiat în formă autentică, prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on contract de închiriere de vehicule rutiere

Filed under C

certificat de transport în cont propriu

certificat de transport în cont propriu document care permite exercitarea ocupaţiei de întreprindere de transport rutier în cont propriu

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on certificat de transport în cont propriu

Filed under C

certificat de competenţă profesională

certificat de competenţă profesională document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on certificat de competenţă profesională

Filed under C

capăt de traseu

capăt de traseu staţia de plecare sau staţia de destinaţie a unui traseu, utilizată pentru urcarea/coborârea, după caz, a persoanelor transportate prin servicii regulate de transport contra cost de persoane

(Art.3 O.G. 27/2011, privind transporturile rutiere)

Comments Off on capăt de traseu

Filed under C

certificat calificat

certificat calificat un certificat care satisface condiţiile prevăzute la art. 18 şi care este eliberat de un furnizor de servicii de certificare ce satisface condiţiile prevăzute la art. 20

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on certificat calificat

Filed under C

certificat

certificat o colecţie de date în formă electronică ce atestă legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând identitatea acelei persoane

(Art.4 Legea 455/2001, privind semnătura electronică)

Comments Off on certificat

Filed under C