Category Archives: B

BARIERĂ

înseamnă o măsură de control al riscului tehnică, operațională sau organizațională din afara sistemului în curs de evaluare care fie reduce frecvența apariției unui pericol, fie atenuează gravitatea consecințelor potențiale ale acestui pericol

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on BARIERĂ

Filed under B

broker

broker orice întreprindere/operator economic care se ocupă de valorificarea sau eliminarea deşeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intră fizic în posesia deşeurilor

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on broker

Filed under B

biodeşeuri

biodeşeuri deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deşeurile provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare

(Anexa 1, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor)

Comments Off on biodeşeuri

Filed under B

bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă

bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă complex format dintr-un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalaţii sportive)

(Art.4 Legea 24/2007 privind spațiile verzi, actualizată și republicată)

Comments Off on bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă

Filed under B

Buletinul oficial

Buletinul oficial Buletinul Oficial de Protecţie al Noilor Soiuri de Plante

(Art.2 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante)

Comments Off on Buletinul oficial

Filed under B

birou vamal de ieşire

birou vamal de ieşire biroul vamal desemnat de autoritatea vamală, conform reglementărilor vamale, la care mărfurile trebuie să fie prezentate înainte de a ieşi de pe teritoriul vamal al României şi unde acestea sunt supuse controlului vamal de ieşire destinat analizei de risc

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on birou vamal de ieşire

Filed under B

birou vamal de export

birou vamal de export biroul vamal desemnat de autoritatea vamală, conform reglementărilor vamale, la care trebuie să fie îndeplinite formalităţile vamale şi controlul corespunzător destinat evaluării riscurilor, pentru a da o destinaţie vamală mărfurilor care ies de pe teritoriul vamal al României

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on birou vamal de export

Filed under B

birou vamal de import

birou vamal de import biroul vamal desemnat de autoritatea vamală conform reglementărilor vamale, la care trebuie să fie îndeplinite formalităţile vamale şi controlul corespunzător destinat evaluării riscurilor, pentru a da o destinaţie vamală mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al României

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on birou vamal de import

Filed under B

birou vamal de intrare

birou vamal de intrare biroul vamal desemnat de autoritatea vamală conform reglementărilor vamale, către care mărfurile introduse pe teritoriul vamal al României trebuie să fie dirijate fără întârziere şi la care acestea sunt supuse controalelor corespunzătoare la intrare, destinate analizei de risc

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on birou vamal de intrare

Filed under B

birou vamal

birou vamal unitate a autorităţii vamale în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute în reglementările vamale

(Art.4 Legea 86/2006 Codul vamal, actualizat 2014)

Comments Off on birou vamal

Filed under B

bloc funcţional de spaţiu aerian

bloc funcţional de spaţiu aerian un bloc de spaţiu aerian care are la bază cerinţe operaţionale şi care reflectă necesitatea asigurării unui management al spaţiului aerian la un nivel mai integrat, fără a ţine seama de graniţele existente

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on bloc funcţional de spaţiu aerian

Filed under B

bloc de spaţiu aerian

bloc de spaţiu aerian un volum de spaţiu aerian de dimensiuni definite în spaţiu şi timp, în cadrul căruia se furnizează servicii de navigaţie aeriană

(Art.3 O.G. 29/1997 Codul aerian civil)

Comments Off on bloc de spaţiu aerian

Filed under B

bicicletă

bicicletă
vehiculul prevăzut cu două roţi, propulsat exclusiv prin forţa musculară, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on bicicletă

Filed under B

bandă reversibilă

bandă reversibilă
banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă axa drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on bandă reversibilă

Filed under B

bandă de urgenţă

bandă de urgenţă
subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on bandă de urgenţă

Filed under B

bandă de circulaţie

bandă de circulaţie
subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi

(Art.6 O.U.G. 195/2002, noul cod rutier actualizat 2014)

Comments Off on bandă de circulaţie

Filed under B

branşament termic

branşament termic
legătura fizică dintre o reţea termică şi instalaţiile proprii ale unui utilizator

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under B

bancassurance

bancassurance
activitatea de intermediere a produselor de asigurări care sunt complementare la produsele instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, desfăşurată prin reţeaua acestor instituţii în condiţiile prevăzute prin norme emise în aplicarea prezentei legi

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under B

broker în asigurări/reasigurări

broker în asigurări/reasigurări
persoană fizică, atestată profesional în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi şi care îşi desfăşoară activitatea numai în baza unei relaţii contractuale cu un broker de asigurare/reasigurare

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under B

broker de asigurare

broker de asigurare a) persoana juridică română, autorizată în condiţiile prezentei legi, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;@

   b) un intermediar dintr-un stat membru care desfăşoară activităţi de intermediere pe teritoriul României, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under B

buget / bugetul

 

buget document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;

(Art. 2, al Legii finantelor publice nr. 500 / 2002)

Leave a Comment

Filed under B