Category Archives: Carti de drept

A CRITICAL LOOK AT LAW SCHOOLS

 

A critical look at law schools

 

lecturer PhD Mădălina VIZITEU

„SPIRU HARET” UNIVERSITY

Faculty of Law and

Administrative sciences Bucharest

 

 

Abstract

The present scientific approach has as object the analysis of the way in which, in the schools and doctrines of law, the fundamental problem of law is solved, respectively of its definition. The first part of this study approaches the doctrine of legal positivism, with special emphasis on the pure doctrine of law, and will analyze the other currents in separate scientific communications.

Continue reading

Comments Off on A CRITICAL LOOK AT LAW SCHOOLS

Filed under Articole drept, Carti de drept

Consideratins on Submissions Admissiblity at European Court of Human Rights

Mădălina Viziteu Lecturer, PhD, Spiru Haret University

One of the central measures of the Council of Europe is to promote and secure the fundamental human rights and freedoms. In the preamble to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the aim of the Council of Europe is proclaimed to achieve a closer union among its members and that one way of achieving this goal is to defend and develop human rights and fundamental freedoms.

Continue reading

Comments Off on Consideratins on Submissions Admissiblity at European Court of Human Rights

Filed under Articole drept, Carti de drept

Teoria generala a dreptului Curs universitar Autor(i): Sofia Popescu , Hrestic Maria – Luiza , Serban Alexandrina , Radu Stancu , Madalina Viziteu

Teoria generala a dreptului

Curs universitar

Autor(i): Sofia Popescu , Hrestic Maria – Luiza , Serban Alexandrina , Radu Stancu ,Madalina Viziteu

http://www.prouniversitaria.ro/carte/teoria-generala-a-dreptului——

 

Cursul abordeaza vocatia teoriei generale a dreptului de a configura planul atat de dificil, dar necesar, al generalitatii si integralitatii dreptului, in care dreptul este studiat pentru a-i desprinde conceptele fundamentale, principiile, legitatile, ipostazele sale complexe, de a fi conditie inerenta vietii sociale, fapt de cultura si civilizatie, expresie a gandirii juridice, sistem normativ specific, entitate in lumea valorilor sau fapt contemporan. Continue reading

Comments Off on Teoria generala a dreptului Curs universitar Autor(i): Sofia Popescu , Hrestic Maria – Luiza , Serban Alexandrina , Radu Stancu , Madalina Viziteu

Filed under Carti de drept

Drept fiscal si contencios fiscal

 

 

Downloadeaza manualul in format PDF

Leave a Comment

Filed under Carti de drept

DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL Radu Stancu

Partea I DREPT FINANCIAR

Capitolul 1 FINANŢELE PUBLICE

Capitolul 2 MONEDA ŞI INSTRUMENTELE MONETARE

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Carti de drept

Drept comunitar 2010, Madalina Viziteu si Radu Stancu

Capitolul I – Istoricul Uniunii Europene

Concepte-cheie: ideea de Uniune Europeană; principii fundamentale ale dreptului comunitar; Tratatul CECO; Tratatul Comunităţii Economice Europene; Tratatul Comunităţii Europene a Energiei Atomice; Tratatul de Fuziune;Actul Unic European; Tratatul asupra Uniunii Europene; Tratatul de la Maastricht; Tratatul de la Nisa; Tratatul de la Lisabona; Politica Externă şi de Securitate Comună; Justiţie şi Afaceri Interne; cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală; pilonii cooperării europene; Eurojust; funcţionalismul sectorial; interguvernamentalism; nefuncţionalism; Uniunea Europei Occidentale; aquis comunitar

Capitolul II – Institutiile Uniunii Europene

Concepte-cheie: Consiliul European; Preşedinţia Consiliului European; Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună; Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene; organe auxiliare ale Consiliului de Miniştri; Comisia Europeană; majoritate simplă; majoritate calificată; unanimitate; drept de veto; organism de control politic; Consiliul Legislativ şi al Afacerilor Generale; comisari europeni; Parlamentul European; chestori; comisiile parlamentare; grupurile parlamentare; Curtea Europeană de Justiţie; Tribunalul de Primă Instanţă; Curtea de Conturi; CES; Comitetul Regiunilor; SEBC; BEI; Comitetul Consultativ CECO

Capitolul III – Izvoarele dreptului comunitar

Concepte-cheie: izvoarele dreptului comunitar; regulamentele; directivele, deciziile; declaraţiile şi rezoluţiile; recomandările şi avizele; principiile dreptului comunitar.

Capitolul IV – Uniunea economica si monetara (UEM)

Concepte-cheie: Uniunea Economică şi Monetară; Sistemul European al Băncilor Centrale; Institutul Monetar European; criterii de convergenţă

Capitolul V – Uniunea vamala

Concepte-cheie: zone de liber schimb; uniune vamală; tarif vamal comun; Document Administrativ Unic

Capitolul VI – Libertatile fundamentale

Cuvinte cheie: libera circulaţie a mărfurilor; standardizare; achiziţii publice; serviciile; libera circulaţia a serviciilor; libera circulaţie activă; libera circulaţie pasivă; libera circulaţie a capitalurilor; spălarea banilor; libera circulaţie a persoanelor; Acordul Schengen

Capitolul VII – Concurenta

Concepte-cheie: preţurile de lichidare; ajutoarele de stat; concurenţa loială; concurenţa neloială acord restrictiv; practică concertată; fuziunile (concentrările); ajutoare de stat

Capitolul VIII -Fondurile structurale si fondurile de tip structural

Concepte-cheie: fonduri structurale; Fondul de Coeziune; fonduri de tip structural; FSE; FEOGA; IFOP; PHARE; ISPA; SAPARD; FEDER.

Downloadeaza acum – Carte drept comunitar 2010 – Viziteu, Stancu.

Leave a Comment

Filed under Carti de drept