Consecințe juridice, instituționale, administrative, economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană – conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Aspecte juridice

 1. 50 prevede că statul în cauză trebuie să notifice intenția sa Consiliului.

În lipsa unei notificări Uniunea Europeană nu poate întreprinde nici o acțiune.

 1. După notificare sunt două posibilități:
 2. în baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază și încheie un acord de retragere. Consiliul adoptă o decizie de autorizare a începerii negocierii.

Acordul se încheie în numele Uniunii de Consiliu care hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European. Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de retragere;

 1. a doua variantă este că, tratatele încetează să se aplice statului care se retrage după doi ani de la notificarea retragerii.

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că reprezentatul statului care se retrage numai poate participa la dezbateri și nici la adoptarea deciziilor Consiliului European și Consiliului.

Premierul demisionar a anunțat deja că nu va face notificarea, lăsând această procedură premierului care va fi desemnat.

Art. 50 alin. 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană mai prevede că statul membru care dorește să se retragă, hotărăște în conformitate cu normele sale constituționale. Nu putem anticipa dacă, potrivit normelor Regatului Unit al Marii Britanii nu va exista un impediment care să ducă la invalidarea referendumului. Oricând pot să apară aspecte de această natură. Un exemplu ar fi ca în dreptul intern al României, în sensul că nu au fost luați în calcul cetățenii britanici aflați în cuprinsul Commonwealth-ului. E o presupunere.

Presupunând că referendumul este valid, că produce efecte și s-a produs notificarea consecințele sunt pe toate planurile:

 1. În plan instituțional, toate instituțiile politice ale Uniunii Europene vor fi reformate: Parlamentul European prin reducerea corespunzătoare a numărului de membri, redistribuirea numărului de voturi sau reducerea lor în Consiliu; rotația la conducerea Consiliului, Regatul Unit al Marii Britanii fiind programat în anul 2017; schimbarea componenței ”comitologiei”; schimbarea componenței Comisiei – colegiul comisarilor (de altfel cel britanic a și demisionat) dar și directoratelor generale; schimbarea componenței Consiliului European, schimbarea componenței Curții de Justiție a Uniunii Europene; Curții de Conturi; COREPER; Comitetului Economic și Social, Comitetului Regiunilor; relocarea instituțiilor Uniunii Europene având sediul în Regatul Unit al Marii Britanii; înlocuirea biroului Uniunii Europene de la Londra de o delegație a Comisiei Europene la Londra (echivalentul ambasadelor deoarece Uniunea Europeană ne este stat și nu poate avea ambasade), Europol, Eurojust și altele asemenea vor avea compuneri noi. Reintroducerea frontierelor cu Regatul Unit al Marii Britanii și a vămilor. Proceduri noi privind accesul străinilor.
 2. Recunoașterea hotărârilor judecătorești, procedurile transfrontaliere, cooperarea judiciară, polițienească și penală; Eurojust, rețeaua europeană de Cooperare Judiciară.
 3. Libertățile fundamentale:
 • libera circulație a mărfurilor – vămi; punerea în circulație a unei mărfi într-un stat membru era suficientă pentru a putea fi comercializată în oricare alt stat membru; protecția mărcilor și a denumirilor de origine; tariful vamal unic dispare; cozi în vămi; întârzieri în transporturi;
 • libera circulație a persoanelor – permise de muncă pentru cetățenii Uniunii Europene în Regatul Unit al Marii Britanii și invers; recunoașterea diplomelor și calificărilor; recunoașterea stagiilor de cotizare la pensie; alte prestații care dispar;
 • libera circulație a serviciilor nu se mai aplică; implicații asupra serviciilor financiare, îndeosebi ale City-ului londonez; jocul liber al parităților euro/liră sterlină; creșterea costurilor cu comisioanele bancare;
 • libera circulație a capitalurilor – reinstaurarea barierelor privind investițiile, achizițiile de capital, active, acțiuni, părți sociale.
 1. schimbări în structura și repartiția fondurilor europene (exemplul regiunii Cornwall care deja cere să fie compensată în situația în care nu mai primește sprijin de la Uniunea Europeană;
 2. renegocierea celorlalte tratate cu statele terțe de către Regatul Unit al Marii Britanii aceasta nemaibeneficiind de politica comercială comună;
 3. lipsirea cetățenilor britanici de avantajele cetățeniei europene care le da dreptul să ceară oricărei ambasade de stat membru U.E. să le apere interesele;
 4. situația căsătoriilor mixte, cetățean al Regatului Unit al Marii Britanii cu cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;
 5. reducerea numărului de funcționari ai Uniunii Europene care trebuie să se producă în rândul celor britanici (cabinete, traducători, asistenți);
 6. serioase implicații asupra turismului;

Este ca la un divorț. Fiecare pleacă mai sărac. Consecințele pe termen mediu vor fi comparabile cu urmările unui război. Catastrofale, de ambele părți.

Comments Off on Consecințe juridice, instituționale, administrative, economice și politice ale ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană – conf. univ. dr. Stancu Radu, lect. univ. dr. Viziteu Mădălina

Filed under Articole drept

Comments are closed.