Monthly Archives: January 2021

European criminal law aspects Associate Professor PhD Radu Stancu , Lecturer PhD Mădălina Viziteu

This Communication aims to contribute to the debate on the emergence of a new branch of law and its relationship with the domestic law of the Member States. It is then clear whether European criminal law is a right of the European Union or is a right of the member states of the Council of Europe. The aspect of its content is also of no interest. It is composed only of the rules of criminal law stemming from Community acts, Community acts and the Council of Europe or its rules also encompass aspects of national law applicable to transnational crimes.

Continue reading

Comments Off on European criminal law aspects Associate Professor PhD Radu Stancu , Lecturer PhD Mădălina Viziteu

Filed under Articole drept

Aspecte de drept penal european conf. univ. dr. Radu Stancu, lect.univ.dr. Mădălina Viziteu

Prezenta comunicare își propune să aducă o contribuție la dezbaterea privind apariția unei noi ramuri a dreptului și a raportului acesteia cu dreptul intern al statelor membre. Apoi este de lămurit dacă dreptul penal european este un drept ținând numai de Uniunea Europeană sau este vorba și de un drept al statelor membre ale Consiliului Europei. Nu lipsit de interes este și aspectul privind conținutul acestuia. Este alcătuit numai din normele dreptului penal izvorând din acte comunitare, din acte comunitare și ale Consiliului Europei sau în normele acestuia intră și aspecte de drept național aplicabile infracțiunilor cu caracter transnațional.

Continue reading

Comments Off on Aspecte de drept penal european conf. univ. dr. Radu Stancu, lect.univ.dr. Mădălina Viziteu

Filed under Articole drept