Monthly Archives: July 2015

POTENTIAL

means that the failure of the function may lead to the type of accident referred to in point 2.5.5

(Annex I 2.5.8.b COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on POTENTIAL

Filed under P

DIRECTLY

means that the failure of the function has the potential to lead to the type of accident referred to in point 2.5.5 without the need for additional failures to occur

(Annex I 2.5.8.a COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on DIRECTLY

Filed under D

IMPROBABLE

means an occurrence of failure at a frequency less than or equal to 10– 7 per operating hour

(art. 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on IMPROBABLE

Filed under I

HIGHLY IMPROBABLE

means an occurrence of failure at a frequency less than or equal to 10– 9 per operating hour

(art. 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on HIGHLY IMPROBABLE

Filed under H

CRITICAL ACCIDENT

means an accident typically affecting a very small number of people and resulting in at least one fatality

(art. 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on CRITICAL ACCIDENT

Filed under C

BARRIER

means a technical, operational or organisational risk control measure outside the system under assessment that either reduces the frequency of occurrence of a hazard or mitigates the severity of the potential consequence of that hazard

(art. 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on BARRIER

Filed under B

SYSTEMATIC FAULT

means an inherent fault in the specification, design, manufacturing, installation, operation or maintenance of the system under assessment

(art. 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on SYSTEMATIC FAULT

Filed under S

SYSTEMATIC FAILURE

means a failure that occurs repeatedly under some particular combination of inputs or under some particular environmental or application conditions

(art. 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on SYSTEMATIC FAILURE

Filed under S

CATASTROPHIC ACCIDENT

means an accident typically affecting a large number of people and resulting in multiple fatalities

(art. 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on CATASTROPHIC ACCIDENT

Filed under C

SAFETY REQUIREMENTS

means the safety characteristics (qualitative or quantitative, or when needed both qualitative and quantitative) necessary for the design, operation (including operational rules) and maintenance of a system in order to meet legal or company safety targets

(art. 1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment)

Comments Off on SAFETY REQUIREMENTS

Filed under S

POTENȚIAL

înseamnă că defecțiunea acestei funcții poate duce la tipul de accident menționat la punctul 2.5.5

(ANEXA 1 punctul 2.5.8.b REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on POTENȚIAL

Filed under P

DIRECT

semnifică faptul că defecțiunea acestei funcții are potențialul de a conduce la tipul de accident prevăzut la punctul 2.5.5, fără să fie nevoie să existe o defecțiune suplimentară

(ANEXA 1 punctul 2.5.8.a REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on DIRECT

Filed under D

IMPROBABIL

înseamnă o manifestare a defecțiunii cu o frecvență de maximum 10– 7 per oră de funcționare

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on IMPROBABIL

Filed under I

FOARTE IMPROBABIL

înseamnă o manifestare a defecțiunii cu o frecvență de maximum 10– 9 per oră de funcționare

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on FOARTE IMPROBABIL

Filed under F

ACCIDENT CRITIC

înseamnă un accident care de regulă afectează un număr foarte redus de persoane și care cauzează cel puțin un deces

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on ACCIDENT CRITIC

Filed under A

BARIERĂ

înseamnă o măsură de control al riscului tehnică, operațională sau organizațională din afara sistemului în curs de evaluare care fie reduce frecvența apariției unui pericol, fie atenuează gravitatea consecințelor potențiale ale acestui pericol

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on BARIERĂ

Filed under B

EROARE SISTEMATICĂ

înseamnă o eroare inerentă în specificațiile, proiectarea, fabricarea, instalarea, exploatarea sau întreținerea sistemului în curs de evaluare

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on EROARE SISTEMATICĂ

Filed under E

DEFECȚIUNE SISTEMATICĂ

înseamnă o defecțiune care se produce în mod repetat la anumite combinații de factori sau în anumite condiții de mediu sau de aplicare

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on DEFECȚIUNE SISTEMATICĂ

Filed under D

ACCIDENT CATASTROFAL

înseamnă un accident care de regulă afectează un număr mare de persoane și cauzează un număr mare de decese

(art. 1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on ACCIDENT CATASTROFAL

Filed under A

CERINŢE DE SIGURANŢĂ

înseamnă caracteristicile de siguranță (calitative sau cantitative sau, atunci când este necesar, atât calitative, cât și cantitative) necesare pentru proiectarea, exploatarea (inclusiv norme de exploatare) și întreținerea unui sistem pentru a respecta obiective de siguranță stabilite prin lege sau la nivel de companie;

(art.1 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1136 AL COMISIEI din 13 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor)

Comments Off on CERINŢE DE SIGURANŢĂ

Filed under C