Monthly Archives: July 2013

condominiu

condominiu
imobil, bloc de locuinţe, clădire – proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate de apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, iar restul, din părţi aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under C

branşament termic

branşament termic
legătura fizică dintre o reţea termică şi instalaţiile proprii ale unui utilizator

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under B

autorităţi de reglementare competente

autorităţi de reglementare competente
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under A

autorizaţie

autorizaţie
act tehnic şi juridic emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under A

apă caldă de consum

apă caldă de consum
apă caldă utilizată în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under A

agent termic

agent termic
fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic şi pentru transmiterea energiei termice

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under A

acces la reţea

acces la reţea
dreptul operatorilor şi al utilizatorilor de a se racorda/branşa, în condiţiile legii, la reţelele termice

(Art.5 Legea 325/2006, privind serviciului public de alimentare cu energie termică)

Leave a Comment

Filed under A

Hotararea CEDO in Cauza Calmanovici impotriva Romaniei

Hotararea in Cauza Calmanovici impotriva Romaniei
(Cererea nr. 42.250/02),
din 1 iulie 2008

In Cauza Calmanovici impotriva Romaniei,
Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuand in cadrul unei camere formate din: Josep Casadevall, presedinte, Corneliu Birsan, Bostjan M. Zupancic, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis Lopez Guerra, judecatori, si Santiago Quesada, grefier de sectie,
dupa ce a deliberat in camera de consiliu la data de 10 iunie 2008,
pronunta urmatoarea hotarare, adoptata la aceasta data:

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Jurisprudenta CEDO

ingredient cosmetic

ingredient cosmetic
orice substanţă chimică sau preparat de origine sintetică ori naturală folosit în compoziţia unui produs cosmetic, cu excepţia compoziţiilor de parfumare şi aromatizare

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under I

prototip

prototip
primul model sau proiect al unui produs cosmetic care nu a fost fabricat în loturi şi de la care produsul cosmetic finit este copiat sau dezvoltat

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under P

produs cosmetic finit

produs cosmetic finit
produsul cosmetic în formula sa finală, aşa cum este pus pe piaţă şi oferit consumatorului final, sau prototipul acestuia

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under P

perioada după deschidere

perioada după deschidere
perioada de timp în care un produs cosmetic finit poate fi folosit în siguranţă, calculată din momentul primei deschideri a ambalajului primar şi începerii utilizării produsului

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under P

ambalaj secundar

ambalaj secundar
material folosit la protejarea ambalajului primar

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under A

ambalaj primar

ambalaj primar
material care vine în contact direct cu produsul cosmetic, folosit la menţinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toată perioada de valabilitate

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under A

etichetă

etichetă
orice material scris care conţine elemente de identificare a produsului şi, după caz, instrucţiuni de utilizare pentru consumator

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under E

principii de bună practică de fabricaţie a produselor cosmetice

principii de bună practică de fabricaţie a produselor cosmetice
ansamblul de reguli care grupează principii generale, proceduri, acţiuni şi verificări ce se exercită asupra procesului de fabricaţie a produselor cosmetice

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under P

notificare

notificare
demersul administrativ care constă în transmiterea în formă scrisă către Ministerul Sănătăţii Publice a intenţiei de punere pe piaţă a unui produs cosmetic

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under N

dată de minimă durabilitate

dată de minimă durabilitate
data până la care un produs, depozitat în condiţii corespunzătoare, continuă să îşi îndeplinească funcţiunile iniţiale şi respectă prevederile art. 5

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under D

număr de lot de fabricaţie

număr de lot de fabricaţie
o combinaţie distinctivă de numere şi/sau de litere, care în mod specific identifică un lot

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under N

lot de fabricaţie

lot de fabricaţie
o cantitate definită în materie primă, material de ambalare sau produs finit, fabricată în condiţii identice printr-un proces sau o serie de procese, astfel încât să poată fi considerată omogenă

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under L

filtre ultraviolete

filtre ultraviolete
substanţe care se adaugă în produsele cosmetice pentru a filtra anumite radiaţii ultraviolete, în scopul protejării pielii de efectele nedorite ale acestor radiaţii

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under F

conservanţi

conservanţi
substanţe care se adaugă în produsele cosmetice, în scopul principal de a inhiba dezvoltarea microorganismelor în aceste produse

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under C

coloranţi cosmetici

coloranţi cosmetici
substanţe care se adaugă în produse cosmetice în scopul colorării produsului şi/sau a unor părţi ale corpului uman

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under C

produs cosmetic

produs cosmetic
orice substanţă sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părţi externe ale corpului uman, precum piele, păr, unghii, buze, organe genitale externe sau cu dinţii şi mucoasa bucală, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăţa, a le parfuma, a le modifica aspectul şi/sau a le corecta mirosurile corporale şi/sau a le proteja ori a le menţine în bună stare

(Art.2 Legea 178/2000, privind produsele cosmetice)

Leave a Comment

Filed under P

locul obişnuit de staţionare

locul obişnuit de staţionare
teritoriul statului în care vehiculul este înmatriculat sau:

   – în cazul în care nu se solicită înmatriculare pentru un anumit tip de vehicule, dar vehiculul deţine plăcuţe de asigurare sau un semn distinctiv similar plăcuţei de înmatriculare, teritoriul statului în care a fost emisă plăcuţa de asigurare ori a fost emis semnul; sau
   – în cazul în care nici plăcuţa de înmatriculare, nici plăcuţa de asigurare şi nici semnul distinctiv nu se cere pentru un anumit tip de vehicule, teritoriul statului în care persoana care deţine vehiculul îşi are reşedinţa permanentă

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under L

bancassurance

bancassurance
activitatea de intermediere a produselor de asigurări care sunt complementare la produsele instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, desfăşurată prin reţeaua acestor instituţii în condiţiile prevăzute prin norme emise în aplicarea prezentei legi

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under B

activitatea de intermediere în reasigurări

activitatea de intermediere în reasigurări
activitatea de introducere, propunere ori îndeplinire a altor activităţi preliminarii încheierii contractelor de reasigurare sau oferirea de asistenţă pentru administrarea ori îndeplinirea unor contracte, îndeosebi în cazul unei daune. Aceste activităţi nu vor fi considerate activităţi de intermediere în reasigurări, în cazul în care sunt îndeplinite de către un reasigurător sau de un angajat al acestuia care acţionează sub responsabilitatea reasigurătorului.

    Nu vor fi considerate activităţi de intermediere în reasigurări nici următoarele: furnizarea de informaţii în mod ocazional, în contextul unei alte activităţi profesionale al cărei scop nu constă în oferirea de asistenţă clienţilor în vederea încheierii sau administrării unui contract, administrarea daunelor unui reasigurător pe baze profesionale, precum şi regularizarea daunelor

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under A

activitatea de intermediere în asigurări

activitatea de intermediere în asigurări
activitatea de introducere, propunere ori îndeplinire a altor activităţi preliminarii încheierii contractelor de asigurare sau oferirea de asistenţă pentru administrarea ori îndeplinirea unor contracte, îndeosebi în cazul unei daune. Aceste activităţi nu vor fi considerate activităţi de intermediere în asigurări, în cazul în care sunt îndeplinite de către un asigurător sau de un angajat al acestuia care acţionează sub responsabilitatea asigurătorului.

    Nu vor fi considerate activităţi de intermediere în asigurări nici următoarele: furnizarea de informaţii în mod ocazional, în contextul unei alte activităţi profesionale al cărei scop nu constă în oferirea de asistenţă clienţilor în vederea încheierii sau administrării unui contract, administrarea daunelor unui asigurător pe baze profesionale, precum şi regularizarea daunelor

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under A

sucursala unui intermediar în asigurări sau în reasigurări

sucursala unui intermediar în asigurări sau în reasigurări
dezmembrământ fără personalitate juridică al unui intermediar în asigurări sau în reasigurări care, în baza unui mandat, este împuternicită să desfăşoare, parţial sau total, activitatea de asigurare ori de reasigurare

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru gazdă al intermediarului

stat membru gazdă al intermediarului
statul membru, altul decât statul membru de origine, în care un intermediar în asigurări sau în reasigurări îşi desfăşoară activitatea în baza dreptului la stabilire şi a libertăţii de a presta servicii

(Art.2 Legea 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor)

Leave a Comment

Filed under S