Monthly Archives: April 2013

cadru didactic universitar

cadru didactic universitar

înseamnă o persoană cu o experiență universitară și/sau profesională excepțională care conferențiază sau desfășoară proiecte de cercetare în cadrul unei instituții de învățământ superior sau al unui centru de cercetare înființate în conformitate cu legislația și practicile naționale;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under C

cercetător post-doctorat

cercetător post-doctorat

 înseamnă un cercetător experimentat care se află în posesia unei diplome de doctorat sau care are o experiență echivalentă cu cel puțin trei ani, program cu normă întreagă, în cercetare, inclusiv perioada de formare în cercetare, efectuată într-un institut de cercetare înființat în conformitate cu legislația și practicile naționale, după obținerea diplomei care îi conferă dreptul de a se înscrie la studiile de doctorat propuse de o instituție de învățământ superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under C

doctorand

doctorand

  (student în al treilea ciclu) înseamnă un cercetător aflat la începutul carierei, care începe la data
obținerii diplomei universitare care conferă acces la studiile de doctorat;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under D

student masterand

Definitie student masterand

student masterand

  (student în al doilea ciclu) înseamnă o persoană înscrisă într-un program de studii superioare de ciclul al doilea și care a obținut deja o diplomă de învățământ superior sau posedă un nivel de formare echivalent recunoscut în conformitate cu legislația și practicile naționale;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under S

student în primul ciclu

Definitie student în primul ciclu

student în primul ciclu

 înseamnă o persoană înscrisă într-un program de studii superioare de ciclul întâi și care, la
încheierea acestui program, va obține o diplomă de învățământ superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under S

instituție de învățământ superior

instituție de învățământ superior

  înseamnă orice instituție care oferă posibilitatea de a urma studii superioare și care este recunoscută de autoritatea națională relevantă ca făcând parte din sistemul de învățământ superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under I

învățământ superior

învățământ superior

 înseamnă orice tip de ciclu de studii sau de ansambluri de cicluri de studii, de formare profesională sau de formare în cercetare de nivelul învățământului post-secundar care sunt recunoscute de autoritatea națională competentă ca făcând parte din sistemul său de învățământ superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under I