Monthly Archives: April 2013

stat membru de executare

 

stat membru de executare in sensul titlului III din prezenta lege, este statul membru al Uniunii Europene caruia ii este adresat un mandat european de arestare

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

stat membru emitent

 

stat membru emitent in sensul titlului III din prezenta lege, este statul membru al Uniunii Europene in care s-a emis un mandat european de arestare

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

autoritate judiciara de executare

 

autoritate judiciara de executare in sensul titlului III din prezenta lege, este autoritatea judiciara a unui stat membru al Uniunii Europene, competenta sa execute un mandat european de arestare, potrivit legii acelui stat

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under A

autoritate judiciara emitenta

autoritate judiciara emitenta in sensul titlului III din prezenta lege, este autoritatea judiciara a unui stat membru al Uniunii Europene, competenta sa emita un mandat european de arestare, potrivit legii acelui stat

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under A

resortisant al unui stat de condamnare sau de executare

 

resortisant al unui stat de condamnare

sau de executare

in cazul Romaniei, este cetateanul roman

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under R

stat de executare

 

stat de executare statul catre care condamnatul poate fi transferat sau a fost deja transferat in vederea executarii pedepsei sau a masurii de siguranta aplicate

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

stat de condamnare

 

stat de condamnare statul in care a fost condamnata persoana care poate fi transferata sau care deja a fost transferata

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

hotărâre

hotărâre o hotărâre judecatoreasca prin care se pronunta o condamnare

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under H

masura de siguranta

masura de siguranta orice masura privativa sau restrictiva de libertate care a fost dispusa pentru completarea sau inlocuirea unei pedepse printr-o hotarare penala

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under M

condamnare

condamnare orice pedeapsa sau masura de siguranta aplicata ca urmare a savarsirii unei infractiuni

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under C

persoană solicitată

 

persoana solicitata persoana care face obiectul unui mandat european de arestare

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under P

extrădare pasivă

extrădare pasivă procedura de extradare in care Romania are calitatea de stat solicitat

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under E

extrădare activă

extrădare activă procedura de extradare in care Romania are calitatea de stat solicitant

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under E

persoană extrădată

Definiție persoana extradata

persoana extradata persoana a carei extradare a fost aprobata

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under P

extrădat

extrădat persoana a carei extradare a fost aprobata

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under E

persoană extrădabilă

Definiție persoana extradabila

persoana extradabila persoana care formeaza obiectul unei proceduri de extradare

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under P

persoană urmarită

Definiție persoana urmarita

persoana urmarita persoana care formeaza obiectul unui mandat de urmarire internationala

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under P

autoritate judiciara

autoritate judiciara instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, stabilite potrivit legii romane, precum si autoritatile care au aceasta calitate in statul solicitant, conform declaratiilor acestuia din urma la instrumentele internationale aplicabile

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under A

autoritate centrală

autoritate centrală acea autoritate astfel desemnata de statul solicitant sau de statul solicitat, in aplicarea dispozitiilor unor conventii internationale

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under A

stat solicitat

Definiție stat solicitat

stat solicitat statul caruia ii este adresata o cerere in domeniile reglementate de prezenta lege

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

stat solicitant

Definiție stat solicitant

stat solicitant  statul care formuleaza o cerere in domeniile reglementate de prezenta lege

(Art.2 Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală republicată 2011)

Leave a Comment

Filed under S

întreprindere

întreprindere  înseamnă orice întreprindere care exercită o activitate economică în sectorul public sau privat, indiferent de dimensiune, statut juridic sau sectorul său de activitate economică, inclusiv economia socială.

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under I

diplomă comună

diplomă comună înseamnă o diplomă unică eliberată de cel puțin două instituții de învățământ superior care oferă un program integrat și recunoscut oficial în țările în care se află instituțiile care acordă diplomele;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under D

diplomă dublă sau multiplă

diplomă dublă sau multiplă  înseamnă două sau mai multe diplome naționale eliberate de două sau mai multe instituții de învățământ superior și recunoscute oficial în țările în care se află instituțiile de învățământ superior respective;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under D

mobilitate

mobilitate

 înseamnă acțiunea de deplasare fizică în altă țară, în vederea efectuării de cursuri, a acumulării unei experiențe profesionale, a participării la unele activități de învățare, predare sau cercetare sau la o activitate administrativă conexă, cu ajutorul, de fiecare dată când este posibil, al unei formări pregătitoare pentru a învăța limba țării gazdă; L 340/86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 19.12.2008 (1) JO L 327, 24.11.2006, p. 45

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under M

doctorat

doctorat

(al treilea ciclu) înseamnă programe de învățământ
superior efectuate după obținerea unei diplome de
studii superioare, care conduc la o diplomă de doctorat
propusă de o instituție de învățământ superior sau, în
statele membre în care legislația și practicile naționale o
permit, de un centru de cercetare;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under D

masterat

masterat

(al doilea ciclu) înseamnă programe de învățământ superior de ciclul al doilea efectuate după obținerea unei prime diplome sau după absolvirea unui nivel de formare echivalent și care conduc la o diplomă de masterat propusă de o instituție de învățământ superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under M

ţarã terţã

 

ţarã terţã

înseamnă o țară care nu este o țară europeană. „Țară terță” cu referire la o persoană fizică înseamnă o persoană care nu este nici resortisant și nici nu își are reședința într-o țară europeană. „Țară terță” cu referire la o instituție înseamnă o instituție care nu este situată într-o țară europeană. Țările participante la Programul de acțiune în domeniul educației și învățării continue instituit prin Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) nu sunt considerate a fi țări terțe pentru punerea în aplicare a acțiunii 2;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under T

ţarã europeană

 

țară europeană

înseamnă o țară care este stat membru sau care participă la program, în conformitate cu articolul 9. „European” cu referire la o persoană fizică înseamnă o persoană care este resortisant sau își are reședința într-o țară europeană. „European” cu referire la o instituție înseamnă o instituție care este situată într-o țară europeană

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under T

personal din învățământul superior

Definitie personal din învățământul superior

personal din învățământul superior

 înseamnă persoane care, prin funcțiile lor, participă direct la procesul educațional
din învățământul superior;

(Art 2 din DECIZIA NR. 1298/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI  din 16 decembrie 2008 de stabilire a programului de acțiune Erasmus Mundus 2009-2013 pentru ameliorarea calității învățământului superior și promovarea înțelegerii
interculturale prin cooperare cu țări terțe (JOUE L340/2008))

Leave a Comment

Filed under P