Monthly Archives: November 2011

articol bugetar

Definitie articol bugetar

articol bugetar subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;

(Art. 2, al Legii finantelor publice nr. 500 / 2002)

Leave a Comment

Filed under A

Definiţie angajament legal

Definitie angajament legal

angajament legal faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;

(Art. 2, al Legii finantelor publice nr. 500 / 2002)

Leave a Comment

Filed under Dictionar legal

Sistemul in doctrina structuralista. Holismul. Lect. Univ. Dr. Madalina Viziteu

Gestaltismul este numit şi structuralism, configuraţionism, sau psihologia formei.

Potrivit concepţiei structuraliste, o structură se prezintă ca un tip sau un model ideal, luând în seamă doar raporturile care unesc componentele obiectului (diferenţe, opoziţii, corelaţii), independent de natura lor substanţială. Structuralismul pune în evidenţă integralitatea sistemelor.

Holismul (holos, din limba greacă, întreg) a susţinut primatul întregului faţă de parte. Principiul general al holismului a fost concis exprimat de Aristotel în „Metafizica”: „întregul este mai mult decât suma părţilor sale”. Potrivit concepţiei holiste, integralitatea fiinţelor vii nu se poate reduce la simpla sumă a părţilor lor constitutive. Această integralitate s-ar datora acţiunii unei forţe imateriale, incognoscibile, „câmpul”. Întemeietorul holismului a fost considerat John Christean Smuts (1870-1950), autorul lucrării „Holismul şi evoluţia” (1926).

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept

Spre un “drept european al contractelor”? Conf. Dr. Radu Stancu

Contracts are essential for running businesses and for concluding purchases by consumers. They formalise an agreement between parties and can cover a broad range of matters, including the sale of goods and associated services such as repairs and maintenance. The fragmentation of contract laws contributes to higher costs, increased legal uncertainty for businesses and lower consumer confidence in the internal market.This optional European contract law would be an alternative to the existing national contract laws and would be available in all languages. It could apply in cross-border contracts only, or in both cross-border and domestic contracts. It would have to guarantee a high level of consumer protection and legal certainty throughout the life cycle of a contract.

Continue reading

Leave a Comment

Filed under Articole drept

Definiţie angajament bugetar

Definitie angajament bugetar

angajament bugetar orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate;

(Art. 2, al Legii finantelor publice nr. 500 / 2002)

Leave a Comment

Filed under Dictionar legal

Definiţie an bugetar

Definitie an bugetar

an bugetar anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;

(Art. 2, al Legii finantelor publice nr. 500 / 2002)

Leave a Comment

Filed under Dictionar legal

Drept comunitar 2010, Madalina Viziteu si Radu Stancu

Capitolul I – Istoricul Uniunii Europene

Concepte-cheie: ideea de Uniune Europeană; principii fundamentale ale dreptului comunitar; Tratatul CECO; Tratatul Comunităţii Economice Europene; Tratatul Comunităţii Europene a Energiei Atomice; Tratatul de Fuziune;Actul Unic European; Tratatul asupra Uniunii Europene; Tratatul de la Maastricht; Tratatul de la Nisa; Tratatul de la Lisabona; Politica Externă şi de Securitate Comună; Justiţie şi Afaceri Interne; cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală; pilonii cooperării europene; Eurojust; funcţionalismul sectorial; interguvernamentalism; nefuncţionalism; Uniunea Europei Occidentale; aquis comunitar

Capitolul II – Institutiile Uniunii Europene

Concepte-cheie: Consiliul European; Preşedinţia Consiliului European; Înaltul Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună; Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene; organe auxiliare ale Consiliului de Miniştri; Comisia Europeană; majoritate simplă; majoritate calificată; unanimitate; drept de veto; organism de control politic; Consiliul Legislativ şi al Afacerilor Generale; comisari europeni; Parlamentul European; chestori; comisiile parlamentare; grupurile parlamentare; Curtea Europeană de Justiţie; Tribunalul de Primă Instanţă; Curtea de Conturi; CES; Comitetul Regiunilor; SEBC; BEI; Comitetul Consultativ CECO

Capitolul III – Izvoarele dreptului comunitar

Concepte-cheie: izvoarele dreptului comunitar; regulamentele; directivele, deciziile; declaraţiile şi rezoluţiile; recomandările şi avizele; principiile dreptului comunitar.

Capitolul IV – Uniunea economica si monetara (UEM)

Concepte-cheie: Uniunea Economică şi Monetară; Sistemul European al Băncilor Centrale; Institutul Monetar European; criterii de convergenţă

Capitolul V – Uniunea vamala

Concepte-cheie: zone de liber schimb; uniune vamală; tarif vamal comun; Document Administrativ Unic

Capitolul VI – Libertatile fundamentale

Cuvinte cheie: libera circulaţie a mărfurilor; standardizare; achiziţii publice; serviciile; libera circulaţia a serviciilor; libera circulaţie activă; libera circulaţie pasivă; libera circulaţie a capitalurilor; spălarea banilor; libera circulaţie a persoanelor; Acordul Schengen

Capitolul VII – Concurenta

Concepte-cheie: preţurile de lichidare; ajutoarele de stat; concurenţa loială; concurenţa neloială acord restrictiv; practică concertată; fuziunile (concentrările); ajutoare de stat

Capitolul VIII -Fondurile structurale si fondurile de tip structural

Concepte-cheie: fonduri structurale; Fondul de Coeziune; fonduri de tip structural; FSE; FEOGA; IFOP; PHARE; ISPA; SAPARD; FEDER.

Downloadeaza acum – Carte drept comunitar 2010 – Viziteu, Stancu.

Leave a Comment

Filed under Carti de drept